Expositie "Hilversum Verlicht" in het DAC

maandag 22 oktober 2018

Op 18 oktober heeft wethouder Wimar Jaeger de tentoonstelling "Hilversum Verlicht" geopend. In deze expositie tonen de drie finalisten van de Open Oproep “Hilversum Verlicht” hun ideeën voor de feestverlichting voor het centrum van Hilversum. De drie finalisten zijn Forces for Architecture, Studio Arjen van der Cruijsen en Studio Tijdmakers en Fosfor Design.

Hun ontwerpen worden getoond in de context van de geschiedenis van feestverlichting in Hilversum van 1843 tot nu. Daaruit blijkt dat de initiatieven voor verlichting en versiering vaker werden geïnitieerd door particulieren. Voordat de gemeente de straatverlichting regelde, deed een ondernemer dat. Bij de feestelijke versiering van de stad nam de middenstand het voortouw met welkomstbogen en sierlantaarns. Maar het was de gemeente die in 1953 de manifestatie ‘Hilversum Ontvangt’ initieerde. Ter promotie van Hilversum als moderne tuinstad ontving het dorp meer dan 750.000 bezoekers die zich vermaakten in verlichte parken, met muziek en een soort 'rollende keukens avant la lettre.’  

Finalisten
De drie ontwerpen worden van 18 oktober tot en met 7 januari 2019 tentoongesteld in het Dudok Architectuur Centrum (DAC). De tentoonstelling is elke donderdag tot en met zondag te zien tussen 12.00 en 16.00 uur. Bezoekers worden van harte uitgenodigd hun mening te geven over de ontwerpen. Alle opmerkingen zullen worden gebundeld en aan de beoordelingscommissie worden meegegeven. Op 1 november vindt een stadsgesprek plaats in het Raadhuis van 19.00 tot 22.00 uur. De winnaar wordt op 22 november openbaar gemaakt.

Open Oproep
Stichting Centrum Hilversum is voornemens om, in samenwerking met Ondernemersvereniging HavenVaart en Ondernemersvereniging Gijsbrecht, een nieuw feestverlichtingsconcept te realiseren. Daarbij zoekt de stichting aansluiting bij het karakter van Hilversum als Mediastad. In een Open Oproep werd gevraagd om een portfolio en een visie op de opgave. De uitschrijver daagt ontwerpers daarbij uit om bewegend beeld, geluid en licht in hun idee te betrekken. Het uiteindelijke ontwerp draagt bij aan de herkenbaarheid van Hilversum Mediastad; is het hele jaar door te gebruiken, onder andere bij andere feestelijke evenementen zoals de Nike City Run en Hilversum Alive; en maakt de geschiedenis, architectuur en stedenbouw van Hilversum zichtbaar. 

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door Unbranded, Streek Archief Gooi en Vechtstreek, Nora Bosscher (Collectie Hilversum), Berry van der Hoven, Nina Svenson (junior-curator), Ferry de Kwaadsteniet (Gemeente Hilversum).

      
referenties: Lightwaves, Amsterdam Light Festival 2016 /  Frequenties / Waalwijk